Jaunsaules Evaņģēliski luteriskā draudze

 Latviski По русский In English


Svētā lūgšana


Mūsu Tēvs debesīs!
Ko tas nozīmē?
Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs Viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu.


Svētīts lai top Tavs vārds.
Ko tas nozīmē?
Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas arī mums būtu svēts.
Kā tas notiek?
Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs kā Dieva bērni arī svēti pēc tiem dzīvojam. To palīdzi mums, mīļais Debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. No tā pasargi mūs, debesu Tēvs!


Lai nāk Tava valstība.
Ko tas nozīmē?
Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis; bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums.
Kā tas notiek?
Kad debesu Tēvs mums dod savu Svēto Garu, kura žēlastībā Viņa svētajiem vārdiem ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā.Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Ko tas nozīmē?
Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums.
Kā tas notiek?
Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki, un kas mums Dieva vārdu neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt, – proti, velnu, pasauli un mūsu miesas prātu; bet Dievs mūs stiprina un uztur nešaubīgus Viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir Viņa žēlastība un labais prāts.

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Ko tas nozīmē?
Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūgšanas, pat ļauniem cilvēkiem; bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi.
Kas tad ir dienišķā maize?
Viss, kas nepieciešams miesas uzturēšanai un vajadzībām: ēdiens, dzēriens, apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi vadītāji, laba valdība, labs laiks, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.

Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Ko tas nozīmē?
Mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai debesu Tēvs neņem vērā mūsu grēkus un to dēļ mūsu lūgšanu neatraida, bet lai Viņš savā žēlastībā dod visu ko lūdzamies, lai gan mēs neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds piedosim un labprāt darīsim labu tiem, kas grēko pret mums.

Un neieved mūs kārdināšanā.
Ko tas nozīmē?
Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam.

Bet atpestī mūs no ļaunā.
Ko tas nozīmē?
Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šinī lūgšanā, lai debesu Tēvs mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie sevis debesīs.

Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.
Ko tas nozīmē?
Mums varam būt pārliecināti, ka tādas lūgšanas Debesu Tēvam patīk un Viņš tās uzklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs uzklausīt. Āmen, āmen – tas ir: patiesi, patiesi, tam būs tā notikt.

Komentāri (0)  |  2011-02-28 03:33  |  Skatīts: 1013x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ